5.1.1 SDK Release 24.1.2 Android 5.1.1 SDK Release 24.1.2
Windows
Freeware/Gratis
28/04/15
27/04/15 (Aktualizacja)
103.5 MB

Przykładowe ekrany Android

Android 5.1.1 SDK Release 24.1.2 Android 5.1.1 SDK Release 24.1.2 Android 5.1.1 SDK Release 24.1.2
Android 5.1.1 SDK Release 24.1.2

Android dostępny w innych językach