5.0.1 SDK Release 24.0.2 Android 5.0.1 SDK Release 24.0.2
Windows
Freeware/Gratis
26/03/15
22/12/14 (Aktualizacja)
81.4 MB

Przykładowe ekrany Android

Android 5.0.1 SDK Release 24.0.2 Android 5.0.1 SDK Release 24.0.2 Android 5.0.1 SDK Release 24.0.2
Android 5.0.1 SDK Release 24.0.2

Android dostępny w innych językach